0

Software na rezdeľovanie sex služieb

Nezaradené

Každé odvetvie služieb najrôznejšieho charakteru má svoje rozdelenie, či kategórie, do ktorých ich možno zaradiť. Podobne sú na tom aj sex služby. Možno sa čudujete, že aj tento sektor služieb má nejaké rozdelenie, či pravidlá, podľa ktorých sa riadi. Mnohí sa totiž domnievajú, že je to proste chaos, ktorý nemá medzi plnohodnotnými službami čo robiť. No táto domnienka je naozaj veľmi mylná.

soft1

 

Demo sponsored: Sex služby

download

Sex biznis je odvetvie, ktoré v dnešnej dobe prosperuje čoraz viac. Nie je za tým však žiadny chaos, ale celkom slušná organizácia zo strany podnikateľov, ktorý sa v tomto biznise rozhodli podnikať. Ak sa na celý tento chod zameriame, zistíme, že funguje takmer dokonale. Základom toho, aby podnik prosperoval a vynášal majiteľovi peniaze, je rozhodne jeho popularita u klientely. Začiatky sú pre podniky najhoršie. Je veľmi dôležité, aby sa dostali do povedomia čo najširšej masy ľudí a vytvorila sa tak stála a rozrastajúca sa klientela. Tento aspekt je zámerom každého podnikateľa začínajúceho v akomkoľvek biznise. Momentálne trh s erotikou ponúka novú inováciu a to v podobe software na kategorizáciu a rezdelenie sex služieb. Podnikateľom (vedúci erotických klubov) má pomôcť kategorizovať svoje dievčatá a zeefektívniť prácu s nimi.

 

O čo tu vlastne ide ?

Jednoduchý software, nielenže kategorizuje dievčatá, ale aj slúži na ich efektívne vyťaženie. To znamená pokiaľ bude dievča mať u seba klienta, tak sa zaklikne (odhlási) z ponuky erotického klubu. Zobrazí sa ako neaktívna alebo dočasne nedostupná. Vo chvíli, keď klient od dievčaťa odíde sa zase zahlási ako voľné resp. aktívne dievča.

Ďaľšia zaujímavá funkcia tohto erotického software je možnosť vyjadrovať klientove názory a hodnotenia, samozrejme slušné, na konkrétne dievča. To znamená, že spokojný ale aj nespokojný zákazník, môže ohodnotiť dievča s ktorou strávil príjemné chvíle. Dievčatám môže navyše nechať súkromný komentár a podobne.

soft2

Software na sex služby navyše monitoruje lekárske prehliadky pre dievčatá a ich včasnosť a pravidelnosť. Dievčatá musia pravidelne evidovať svoj zdravotný stav a lekársku prehliadku. Výsledky z lekárskej prehliadky sú tiež vkladané do tohto systému, avšak sú zverejňované iba majiteľovi.

No posúďte sami, či je takýto systém vhodný a či naozaj prinešie zlepšenie kvality a zdravotnej istoty.

 

0

Televízia a jej programy

Nezaradené

Malé deti trávia sledovaním televízie väčšinu svojho času. Preto je najdôležitejšie zvoliť tv program, ktorý je pre nich vhodný.  Samozrejme, že existuje množstvo tv programov, ktoré má najmenší divák možnosti vidieť. Sú také televízne stanice, ktoré ponúkajú množstvo rozprávok nepretržite vo svojom dennom vysielacom čase. Tv program pre deti iste poskytujú aj ostatné televízne stanice, no iba v určitom vysielacom čase. Spravidla ráno, kedy idú do škôlky alebo večer, kedy majú možnosť si pozrieť rozprávku na dobrú noc.

To, aký tv program divák pre svoje dieťa zvolí, závisí od toho, do akej vekovej kategórie dieťa spadá. Vhodný výber tv programu je dôležitý pre psychický vývoj dieťaťa. Najmenšie deti by mali sledovať program, ktorý ich niečo nové naučí a s ktorým rastie. Kreslené postavičky si totiž bude pamätať ešte dlho po tom, čo vyrastie. Väčšie deti okrem náučných rozprávok potrebujú istú dávku humoru a zaujíma ich aj grafické, teda kreslené prevedenie rozprávky, ktorú v televízii sledujú.

Často krát sa stáva, že tv program nie je vhodný pre detského diváka, aj keď, paradoxne, beží na stanici, ktorá je výhradne pre tých najmenších. Už je teda na samom rodičovi, aby si sledoval a ustrážil, na čo sa jeho dieťa vo voľnom čase pozerá. Televízne stanice totiž veľmi často zaradia do tv programu aj to, čo by deti vidieť nemali. Najčastejšie sa to stáva komerčným kanálom, no čoraz viac sa to deje aj na staniciach určených len pre deti. Respektíve, nie každá rozprávka, ktorá práve beží v televízii je určená pre všetky detské vekové kategórie.

Ak teda rodičom záleží na zdravom psychickom vývoji dieťaťa, mal by si ustrážiť, čo dnešné televízne stanice vo svojim tv programe ponúknu. Je dôležité, aby sa zamerali na svetlé stránky dnešnej televíznej doby a dávali deťom možnosť rásť v spoločnosti televízie. No a naopak, od nevhodného  tv programu svoje deti chránili.