Počuli ste o softvéri na biele víno a jeho výber?

Nezaradené

Len prednedávnom uzrela svetlo sveta aplikácia, ktorá je určená pre ľudí, ktorých spája jedna spoločná záľuba – víno. Je určená predovšetkým pre milovníkov vína, ktorí si radi vychutnajú pohár kvalitného vína alebo sa zúčastňujú rôznych podujatí, ktoré sú práve degustácii vína venované. Aplikácia v sebe spája informačno-sociálnu funkciu a je užšie špecializovaná – je venovaná len bielemu vínu. Vďaka informačnej funkcii môže používateľ získať nové, doteraz možno neobjavené informácie. Naproti tomu, vďaka sociálnej funkcii sa spájajú rôzni používatelia, ktorí si navzájom vymieňajú rady a poskytujú recenzie. Aj keď vo svete informačných technológií existuje už kvantum podobných aplikácii, práve táto sa javí ako najpoužiteľnejšia. Obsahuje zoznam bielych vín a je rozdelená na tri základné oblasti, ktorými sú informácie, ochutnávka a pridelenie vína ku konkrétnemu pokrmu. Je len na používateľovi, ktoré víno si zo zoznamu vyberie. Prvá časť – informácie, obsahuje všeobecné informácie o danom bielom víne. Sú v nej obsiahnuté informácie týkajúce sa krajiny pôvodu, oblasti, druhu odrody viniča či ročník. Tiež je uvedené aj miesto, kde je možné dané biele vino zakúpiť. V časti ochutnávka používateľ nájde rôzne recenzie od používateľov. Je v nej podrobnejšie popísaný celkový dojem konzumenta – či biele víno splnilo očakávania, či a prečo konzument odporúča práve jeho kúpu. Rovnako môže vyjadriť aj svoju negatívnu skúsenosť, čo vlastne značí, že s vínom až tak spokojný nebol. Veľkou výhodou tejto časti je aj to, že používateľ aplikácie sa môže sám zapojiť do hodnotenia a vyjadriť tak svoj názor. V poslednej časti je uvedený zoznam jedál a druhy vína, ktoré je vhodné spolu skombinovať. Používateľ jednoducho klikne na konkrétne jedlo a zobrazí sa mu zoznam odporúčaných bielych vín.

Ako už bolo spomínané, aplikácia nachádza svoje široké uplatnenie a zdá sa byť spomedzi všetkých doteraz vymyslených aplikácií zameraných na víno najužitočnejšia. Okrem toho, že používateľovi odhalí informácie o víne, mu tiež ponúka nezávislé hodnotenie od rôznych používateľov, ktoré mu v budúcnosti môže uľahčiť rozhodovanie o jeho kúpe.