Software na rezdeľovanie sex služieb

Nezaradené

Každé odvetvie služieb najrôznejšieho charakteru má svoje rozdelenie, či kategórie, do ktorých ich možno zaradiť. Podobne sú na tom aj sex služby. Možno sa čudujete, že aj tento sektor služieb má nejaké rozdelenie, či pravidlá, podľa ktorých sa riadi. Mnohí sa totiž domnievajú, že je to proste chaos, ktorý nemá medzi plnohodnotnými službami čo robiť. No táto domnienka je naozaj veľmi mylná.

soft1

 

Demo sponsored: Sex služby

download

Sex biznis je odvetvie, ktoré v dnešnej dobe prosperuje čoraz viac. Nie je za tým však žiadny chaos, ale celkom slušná organizácia zo strany podnikateľov, ktorý sa v tomto biznise rozhodli podnikať. Ak sa na celý tento chod zameriame, zistíme, že funguje takmer dokonale. Základom toho, aby podnik prosperoval a vynášal majiteľovi peniaze, je rozhodne jeho popularita u klientely. Začiatky sú pre podniky najhoršie. Je veľmi dôležité, aby sa dostali do povedomia čo najširšej masy ľudí a vytvorila sa tak stála a rozrastajúca sa klientela. Tento aspekt je zámerom každého podnikateľa začínajúceho v akomkoľvek biznise. Momentálne trh s erotikou ponúka novú inováciu a to v podobe software na kategorizáciu a rezdelenie sex služieb. Podnikateľom (vedúci erotických klubov) má pomôcť kategorizovať svoje dievčatá a zeefektívniť prácu s nimi.

 

O čo tu vlastne ide ?

Jednoduchý software, nielenže kategorizuje dievčatá, ale aj slúži na ich efektívne vyťaženie. To znamená pokiaľ bude dievča mať u seba klienta, tak sa zaklikne (odhlási) z ponuky erotického klubu. Zobrazí sa ako neaktívna alebo dočasne nedostupná. Vo chvíli, keď klient od dievčaťa odíde sa zase zahlási ako voľné resp. aktívne dievča.

Ďaľšia zaujímavá funkcia tohto erotického software je možnosť vyjadrovať klientove názory a hodnotenia, samozrejme slušné, na konkrétne dievča. To znamená, že spokojný ale aj nespokojný zákazník, môže ohodnotiť dievča s ktorou strávil príjemné chvíle. Dievčatám môže navyše nechať súkromný komentár a podobne.

soft2

Software na sex služby navyše monitoruje lekárske prehliadky pre dievčatá a ich včasnosť a pravidelnosť. Dievčatá musia pravidelne evidovať svoj zdravotný stav a lekársku prehliadku. Výsledky z lekárskej prehliadky sú tiež vkladané do tohto systému, avšak sú zverejňované iba majiteľovi.

No posúďte sami, či je takýto systém vhodný a či naozaj prinešie zlepšenie kvality a zdravotnej istoty.