Televízia a jej programy

Nezaradené

Malé deti trávia sledovaním televízie väčšinu svojho času. Preto je najdôležitejšie zvoliť tv program, ktorý je pre nich vhodný.  Samozrejme, že existuje množstvo tv programov, ktoré má najmenší divák možnosti vidieť. Sú také televízne stanice, ktoré ponúkajú množstvo rozprávok nepretržite vo svojom dennom vysielacom čase. Tv program pre deti iste poskytujú aj ostatné televízne stanice, no iba v určitom vysielacom čase. Spravidla ráno, kedy idú do škôlky alebo večer, kedy majú možnosť si pozrieť rozprávku na dobrú noc.

To, aký tv program divák pre svoje dieťa zvolí, závisí od toho, do akej vekovej kategórie dieťa spadá. Vhodný výber tv programu je dôležitý pre psychický vývoj dieťaťa. Najmenšie deti by mali sledovať program, ktorý ich niečo nové naučí a s ktorým rastie. Kreslené postavičky si totiž bude pamätať ešte dlho po tom, čo vyrastie. Väčšie deti okrem náučných rozprávok potrebujú istú dávku humoru a zaujíma ich aj grafické, teda kreslené prevedenie rozprávky, ktorú v televízii sledujú.

Často krát sa stáva, že tv program nie je vhodný pre detského diváka, aj keď, paradoxne, beží na stanici, ktorá je výhradne pre tých najmenších. Už je teda na samom rodičovi, aby si sledoval a ustrážil, na čo sa jeho dieťa vo voľnom čase pozerá. Televízne stanice totiž veľmi často zaradia do tv programu aj to, čo by deti vidieť nemali. Najčastejšie sa to stáva komerčným kanálom, no čoraz viac sa to deje aj na staniciach určených len pre deti. Respektíve, nie každá rozprávka, ktorá práve beží v televízii je určená pre všetky detské vekové kategórie.

Ak teda rodičom záleží na zdravom psychickom vývoji dieťaťa, mal by si ustrážiť, čo dnešné televízne stanice vo svojim tv programe ponúknu. Je dôležité, aby sa zamerali na svetlé stránky dnešnej televíznej doby a dávali deťom možnosť rásť v spoločnosti televízie. No a naopak, od nevhodného  tv programu svoje deti chránili.